Depozytory kluczy Kaba

DEPOZYTORY KLUCZY KABA


Depozytor kluczy DPE-C16S + DPD-D8.R8 + DPD-D8KD.Z2

Depozytory kluczy służą do bezpiecznego zdawania, przechowywania i pobierania szczególnie ważnych kluczy, które nie powinny opuszczać obiektu. Najczęściej dotyczy to kluczy działających w systemie master key. Depozytory rurowe służą do przechowywania kluczy do sejfów. Skrzynki depozytowe – do przechowywania np. kart magnetycznych, telefonów komórkowych, twardych dysków itp.

Depozytor jest urządzeniem, w którym w sposób bezpieczny możemy zdeponować klucze zgodnie z przyznanymi przez Administratora systemu uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników. Oznacza to, że po zdeponowaniu klucza w urządzeniu, klucz ten będzie bezpieczny i odporny na wyjęcie go metodami siłowymi oraz manipulacyjnymi przez osoby, które nie są do tego upoważnione.

Depozytory kluczy KABA, wyróżniają się wśród innych urządzeń przeznaczonych do deponowania kluczy tym, że grań robocza klucza chroniona jest w sposób uniemożliwiający "odczytanie" jego nacięć wzdłużnych (profil) oraz poprzecznych (kodu). Ponadto depozytor „sprawdza” zdeponowany klucz z więc nie można „zdawać” innych niż oryginalnie przypisane dla danego gniazda klucze. Powszechnie stosowane, zawieszkowe depozytory nie dają takiej pewności.

Powyższy system deponowania kluczy ma zastosowanie zarówno w depozytorach elektronicznych jak i mechanicznych.

Ze względu na medium na podstawie którego możemy pobrać z depozytora dany klucz, depozytory KABA dzielimy na:
• elektroniczne - medium w tym przypadku jest karta zbliżeniowa, PIN lub karta + PIN,
• mechaniczne - medium w tym przypadku jest klucz pozasystemowy (pobranie klucza systemowego musi poprzedzić włożenie do gniazda współpracującego z gniazdem klucza systemowego, odpowiedniego klucza osobistego użytkownika)

System deponowania kluczy w naszych depozytorach, uniemożliwia wykonanie wybranemu kluczowi zdeponowanemu w depozytorze odcisku klucza czy zdjęcia fotograficznego nawet przez użytkowników upoważnionych do pobierania innych kluczy z tego samego depozytora. W zasadniczy sposób wyróżnia to depozytor KABA na tle innych producentów.

 

Depozytor mechaniczny DPM-11/21