Hotele, pensjonaty, akademiki

HOTELE, PENSJONATY, AKADEMIKI


System ten jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich obiektów, takich jak:

 • hotele
 • pensjonaty
 • akademiki
 • domy wczasowe
 • sanatoria
 • seminaria duchowe
 • szkoły
 • szpitale

Każdy pracownik posiada klucz do pomieszczeń, z których ma prawo korzystać zgodnie potrzebami i zakresem czynności.
Pracownicy zarządu lub osoby kontrolujące posiadają tzw. klucz główny, który otwiera drzwi do wszystkich pomieszczeń.
Na specjalne życzenie w klucz taki mogą też zostać wyposażone inne osoby.

System „klucz główny” usprawnia gospodarkę kluczami, wprowadza oszczędność czasu i eliminuje dostęp osób postronnych.

W światowej sieci hoteli system „klucz główny” przyjęty został jako standard, stąd własnie jego zastosowanie w hotelu wybraliśmy do naszego przykładu.
Także w tym przypadku zasada funkcjonowania systemu jest prosta:

 • GOŚĆ HOTELU kluczem do swego pokoju otwiera drzwi wejściowe oraz drzwi wszystkich innych pomieszczeń dostępnych dla gości, jak klub, świetlica, czytelnia, sauna, pomieszczenie rekreacyjne itp.
 • SŁUŻBA HOTELOWA posiada tzw. klucze grupowe (G1…Gn), którymi otwiera pokoje dla wykonywania czynności porządkowych zgodnie z podziałem na piętra, sekcje itp.
 • DYREKCJA ma „klucz główny” (na schemacie oznaczony kg), który otwiera wszystkie drzwi w hotelu.
 • KG jest jednocześnie kluczem pożarowym, a cały system spełnia wszystkie wymogi przeciwpożarowe. Zalety systemu: wygodny dla gości, praktyczny dla personelu, wysoka jakość i niezawodność, zwiększone bezpieczeństwo, niski koszt.