Duże obiekty i zespoły obiektów

DUŻE OBIEKTY I ZESPOŁY OBIEKTÓW


SYSTEMY GENERALNY KLUCZ

System GENERALNY KLUCZ stosujemy dla dużych organizacji o rozbudowanej strukturze zarządzania posiadającej wiele obiektów często w różnych miejscowościach na terenie Polski a nawet UE, posiadających jeden zarząd lub jednego właściciela takich jak Spółki z o.o. Spółki Akcyjne, Holdingi oraz duże organizacje Administracji Państwowej i Samorządowej.
Optymalnym rozwiązaniem dla instalacji KLUCZA GENERALNEGO jest kombinacja kilku/kilkunastu systemów GŁÓWNY KLUCZ.
Daje to możliwość właścicielom, prezesom, członkom zarządu, prezydentom miast burmistrzom wójtom, pełnej kontroli nad podległymi im instytucjami, obiektami, filiami lub jednostkami terenowymi.
Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych jak też administracji regionalnej GENERALNY KLUCZ i KLUCZE GŁÓWNE są jednocześnie kluczami pożarowymi ponieważ otwierają wszystkie drzwi, przejścia, bramy, kraty itp.
Instalacja GŁÓWNY KLUCZ usprawnia gospodarkę kluczami, wymusza hierarchię dostępu zgodną z organizacją jednostki a przy wprowadzeniu kluczy chronionych stanowi kontrolę dostępu. Dla większego bezpieczeństwa klucze główne grupowe i osób sprzątających mogą być przechowywane w depozytorach kluczy.